تبلیغات
بی کرانه - ♥Admin Logo
themebox Logo

98love

❦❦

Making MusiC

❦❦ ❦❦


❦❦

کد بارش ستاره و قلب

❦❦


kaj tasavir کد کج شدن عکسها در وبلاگ

❦❦

❦❦ ❦❦ ▬☻تــــ♥ــو کـﮧ مـﮯ خــنـدﮮ

گوشـﮧ هــآﮮ لبــتــ

بـﮧ بـهـشتــ مـﮯ رسـآنـد مــرا

و تـرآنـــﮧ قـلبــتــ دنـیــآ را

بـﮧ لبخــنـدﮮ آغـشـتــﮧ مـﮯ کنــد

کـﮧ یــک لحـظـه بـﮧ دنـیــآ مـﮯ آیـد

و بـراﮮ همیـشــﮧ

خـآطــره اش

در ذهــــטּ جــآذبــﮧ مــآه و دریــآ

مـﮯ مـانـــد و

هیـچ آسـمـــآنــﮯ ...

تــوآטּ انـدآزه کـردטּ

گرمـــآﮮ آטּ را نخـواهـد داشــ ــتــ !...